Educatie

De Stedenband is van mening dat men juist in tijden van gespannen verhoudingen contact met elkaar moet blijven zoeken. Onbegrip leidt al snel tot verbroken contact. Onbegrip kan echter opgehelderd worden door echt naar iemand te luisteren: misschien zitten de zaken anders in elkaar dan je denkt. Onbegrip verandert in begrip - zonder dat je het met elkaar eens hoeft te zijn.

Juist voor jonge mensen is dit een belangrijke levensles: een les die je alleen maar leert door haar persoonlijk te ervaren. Daarom stimuleert de Stedenband van ganser harte uitwisselingen tussen scholieren en studenten in Groningen en Moermansk.

Willem Lodewijk Gymnasium - Gymnasium No. 1 (Severomorsk)

Al 22 jaar onderhoudt het Willem Lodewijk Gymnasium (WLG) een scholierenuitwisseling met Gymnasium No. 1 in Severomorsk. Severomorsk is een gesloten stad nabij Moermansk. Het ene jaar bezoekt het WLG Severomorsk, het andere jaar volgt een tegenbezoek aan Groningen. Elk jaar werken Groningse en Moermanskse leerlingen samen aan een bepaald thema, dat ze bij de bezoeken aan elkaar presenteren in conferenties en workshops. Voorbeelden van thema's zijn: talent, wiskunde, persoonlijke interesses, vrede, sport en cultuur.

Praedinius Gymnasium - Gymnasium No. 1 (Moermansk)

Het Praedinius Gymnasium in Groningen is een van de weinige middelbare scholen in Nederland waar Russisch wordt gegeven. De stap naar een scholierenuitwisseling met een school in Moermansk was dan ook snel gemaakt. Al 20 jaar onderhoudt het Praedinius Gymnasium warme banden met Gymnasium No. 1 in Moermansk. De leerlingen communiceren met elkaar via Skype, er is een pen pal-project waarin een leerling uit Groningen wordt gekoppeld aan een leerling uit Moermansk en samen opdrachten moeten uitvoeren. Er is zelfs een heuse Ruslandclub op het Praedinius Gymnasium. Om de zoveel tijd zoeken leerlingen elkaar op in Groningen resp. Moermansk.

Musical

In 2012 en 2013 werkten de leerlingen samen aan een bijzonder project: een gezamenlijke musical. Het initiatief ontstond in Groningen, waar leerlingen van diverse disciplines - dus niet alleen leerlingen Russisch - aan meewerkten: scenario schrijven, muziek, decorbouw, etc. In Moermansk werden vijf leerlingen geselecteerd die in Groningen zouden optreden in de musical. De titel van de musical was 3000 mijl in 3 seconden: 3 seconden is de vertraging in de tijd die Skype aflegt over de ruimtelijke afstand van 3000 mijl tussen Groningen en Moermansk. Het thema: de liefde - een jongen uit Moermansk wordt verliefd op een meisje uit Groningen.

De musical werd voor het eerst uitgevoerd in Groningen: in de Oosterpoort en met medewerking van het Noord-Nederland Orkest. Het was een groot succes, en voor de leerlingen uit beide landen een ervaring om nooit meer te vergeten.

Er werden meteen plannen gemaakt om de musical ook in Moermansk op te voeren, maar dat bleek organisatorisch lastiger dan in Groningen. Met veel geduld en doorzettingsvermogen is het dan in 2016 zo ver: in het kader van het 100-jarig bestaan van de stad Moermansk wordt de musical eind oktober in Moermansk opgevoerd.

Stages minor International Aid and Development (Hanzehogeschool)

Sinds 2004 bestaat er voor studenten aan de Groningse hbo-minor International Aid and Development (IAD, onderdeel van de opleiding verpleegkunde) van de Hanzehogeschool de mogelijkheid om stage te lopen in het Kinderziekenhuis in Moermansk. In Rusland zijn ze niet gewend aan een stagesysteem zoals in Nederland. Er zijn dus nog steeds cultuurverschillen, maar de Stedenband vindt dit een belangrijk project.

Symposium minderheidstalen

In 2016 vindt in Moermansk een symposium plaats over minderheidstalen. In de Arctische regio, waartoe ook Moermansk behoort, vormen de Saami (vroeger bekend als Lappen) een minderheid. Hun taal wordt bedreigd, waardoor de Saami-cultuur en -tradities dreigen te verdwijnen. Op het symposium in 2016 wordt hiervoor aandacht gevraagd. Ook zal hier het Nedersaksisch aan bod komen, de taalfamilie waar het Gronings onderdeel van is. Russische en Nederlandse expertise op het gebied van meertaligheid, taalonderwijs en taalverlies zullen hier worden vergeleken, met als doel wetenschappelijke kennisuitwisseling op deze belangrijke gebieden.

 

LOGO EAST
Akademie Minerva
Tekenwedstrijd
Stichting Stedenband Groningen-Moermansk © 2024 |
Colofon & Disclaimer |