Doe mee

Juist nu de internationale politiek gekenmerkt wordt door onrustige tijden, is het belangrijk om contact te houden tussen mensen onderling. Zo blijft er altijd ruimte om te ontdekken dat er wel degelijk sprake is van wederzijds respect. De Stedenband zet zich hier met hart en ziel voor in. Ook u kunt helpen.

Doneren

De Stedenband verkrijgt zijn inkomsten uit een basissubsidie van de gemeente Groningen en uit donaties van onze donateurs. Van deze inkomsten worden onze projecten gefinancierd, aangevuld met eigen bijdragen van de deelnemers aan de projecten. Het donatiegeld is bijzonder belangrijk voor de projecten: subsidies worden niet snel vrijgegeven en de eigen bijdrage is door omstandigheden vaak te gering.

De toekomst van de Stedenband wordt echter onzekerder. Vanaf 2014 wordt de Stedenband substantieel gekort op de subsidie. Voor ons reden om ons nog meer in te zetten en op zoek te gaan naar aanvullende geldstromen. Bestuur en medewerkers zijn daar op dit moment hard mee bezig.

Projecten als het kinderziekenhuis, dagbesteding voor kinderen en jongvolwassenen met lichamelijke en geestelijke beperkingen en het House of Equality laten eens te meer te zien hoe goed uw donaties besteed worden - en hoezeer ze nodig zijn. Voor de komende jaren hopen we nog meer van deze projecten te kunnen uitvoeren en u begrijpt: dat kunnen we niet alleen. Wij hopen daarom van harte dat u ons wilt helpen bij onze projecten.

U kunt uw bijdrage storten op:

IBAN: NL 29 INGB 0002 8399 49
T.n.v.: Stichting Stedenband Groningen-Moermansk te Groningen
O.v.v.: Donatie

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage!

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de projecten en ontwikkelingen van de Stedenband Groningen-Moermansk? Dat kan op de volgende manieren:

  • twee keer per jaar via de nieuwsbrief
  • een keer per jaar via het jaarverslag
  • social media:
    Facebook
    Instagram
  • persberichten op de website

Privacy verklaring


ANBI

De stichting Stedenband is ANBI geregistreerd, dit betekent dat u giften aan de stichting kunt aftrekken van de belasting.

ANBI formulier

Mission Statement 2021

Gegevens

Stichting Stedenband Groningen-Moermansk

Harm Buiterplein 1
9723 ZR Groningen

Tel.: 050-3676168
E-Mail: stedenband.moermansk@groningen.nl

KvK: 41011866
RSIN: 800113445

Doel

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de band tussen de gemeente Groningen en de gemeente Moermansk in de Russische Federatie en het verrichten van al hetgeen daartoe behoort of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. Het bevorderen van persoonlijke contacten, ontmoetingen en samenwerking tussen de inwoners van de genoemde gemeenten;
b. De Groninger bevolking te informeren over de zustergemeente Moermansk;
c. Het onderhouden van contacten met haar zusterorganisatie in de gemeente Moermansk;
d. Het onderhouden van contacten met haar zusterorganisaties in Nederland;
e. Het ondersteunen, zowel financieel als anderszins, van initiatieven van organisaties of personen, die strekken tot verwezenlijking van de doelstellingen der stichting.


Hoofdlijnen beleidsplan
Activiteitenplannen van eerdere jaren kunnen op verzoek worden opgevraagd.

Activiteitenplan 2022 (pdf)

Activiteitenplan 2021 (pdf)

Activiteitenplan 2020 (pdf)

Activiteitenplan 2019 (pdf)

Activiteitenplan 2018 (pdf)

Activiteitenplan 2017 (pdf)

 

Jaarverslagen 
Jaarverslagen van eerdere jaren kunnen op verzoek worden opgevraagd.

Jaarverslag 2021 (pdf)

Jaarverslag 2020 (pdf)

Jaarverslag 2019 (pdf)

Jaarverslag 2018 (pdf)

Jaarverslag 2017 (pdf)

 

Financiën 
Financiële documenten van eerdere jaren kunnen op verzoek worden opgevraagd.

Begroting 2022 (pdf)

Begroting 2021 (pdf)

Financieel verslag 2020 (pdf)

Begroting 2020 (pdf)

Financieel verslag 2019 (pdf)

Begroting 2019 (pdf)

Financieel verslag 2018 (pdf)

Begroting 2018 (pdf)

Financieel verslag 2017 (pdf)

Begroting 2017 (pdf)

 

Samenstelling bestuur

- Marjo van Dijken, voorzitter
- Christian Hagedorn, secretaris 
- John Wolters, penningmeester
- Oxana Barycheva, bestuurslid
- Ellen Lettinga, bestuurslid
- Mariëtta de Waard, bestuurslid

 

Beloningsbeleid

De enige betaalde kracht is de coördinator Lilian Eefting. Alle overige betrokkenen bij de stedenband zijn vrijwilligers en deze krijgen daarvoor geen vergoeding. Alleen concreet gemaakte onkosten kunnen vergoed worden.

 

Moermansk
Moermansk
Stichting Stedenband Groningen-Moermansk © 2024 |
Colofon & Disclaimer |