Projecten

De stedenband faciliteert diverse projecten en zo zijn er mensen met allerhande achtergronden bij betrokken: artsen, docenten, leerlingen, wetenschappers, ouders van kinderen met een beperking, LGBT'ers, musici, wethouders, ambtenaren, patiënten, cliënten, begeleiders, vrijwilligers, studenten, kinderen - te veel om op te noemen.

Met haar projecten heeft de Stedenband Groningen-Moermansk laten zien dat duidelijke verschillen in cultuur en achtergrond samenwerking zeker niet in de weg staan. Sterker nog: men kan leren van deze verschillen en die kennis in de eigen cultuur en achtergrond toepassen. Zo groei je naar elkaar toe en kom je uiteindelijk op gelijkwaardige basis te staan. Dan ontstaat ruimte voor wederzijds respect en samen optrekken naar een betere wereld.

Sommige projecten komen snel en makkelijk tot stand, andere hebben meer tijd nodig. Maar bij elk project werken Groningers en Moermanskers (uiteindelijk) samen op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid.

Onze huidige projecten:

Educatie

 • scholierenuitwisseling Willem Lodewijk Gymnasium - Gymnasium No 1 (Severomorsk)
 • scholierenuitwisseling Praedinius Gymnasium - Gymnasium No. 1 (Moermansk)
 • stages minor International Aid and Development (Hanzehogeschool) in Moermansk
 • symposium minderheidstalen in Moermansk met aandacht voor het Nedersaksisch

Gezondheidszorg

 • kennisuitwisseling Beatrix Kinderziekenhuis - Kinderziekenhuis Moermansk
 • kennisuitwisseling over kinderen en volwassenen met lichamelijke en geestelijke beperkingen (Nadjezda en Nika in Moermansk)

Mensenrechten

 • ondersteuning LGBT-gemeenschap in Moermansk (House of Equality)

Cultuur

 • ondersteuning optredens Trio Parafraz uit Moermansk in Groningen
 • uitwisseling jazz-/popbandjes in Groningen en Moermansk

Bestuur

 • wederzijdse bezoeken van gemeenteraadsleden, wethouders en/of burgemeester

Handelsmissies

 • op het gebied van gas, duurzame energie, transport, baggerwerkzaamheden, logistiek, chemie en toerisme

 

LOGO EAST
Akademie Minerva
Tekenwedstrijd
Stichting Stedenband Groningen-Moermansk © 2023 |
Colofon & Disclaimer |