Oud-voorzitter Stedenband Hans Morssink plotseling overleden

donderdag, 5 augustus, 2021

Op 2 augustus 2021 bereikte ons het droevige bericht dat Hans Morssink, oud-voorzitter van de Stedenband Groningen-Moermansk, plotseling is overleden. Hij is 68 jaar geworden.

Hans heeft zich altijd ten volle ingezet voor de gemeenschap. Naast zijn functies als wethouder (Groningen, 1982-1994 en Leek, 2011-2018) en algemeen directeur Hulpverleningsdiensten was hij actief voor vele organisaties – zo ook als voorzitter van de Stedenband Groningen-Moermansk.  

In 1989, toen de stedenband werd opgericht, was Hans wethouder van Milieu. In die tijd vielen stedenbanden onder de hoede van wethouders die – toeval? – van het CDA waren. Dus toen toenmalig voorzitter Ben ter Veer in 1998 een opvolger zocht, kwam hij al snel bij deze partij uit. Hans Morssink was toen nog niet zo lang uit de actieve politiek en was directeur van Algemene Verslavingszorg Groningen. Ben ter Veer vroeg of Hans het stokje van hem wilde overnemen, en Hans ging akkoord. 

Met Hans kwam er rust. De politieke situatie op het wereldtoneel na de Val van de Muur leidde soms tot verhitte discussies binnen de stedenband. Hans keek het allemaal rustig aan en wist vaak de gemoederen tot bedaren te brengen zonder partij te kiezen. De stedenband heeft veel aan hem te danken. Mede dankzij zijn goede contacten met het stadhuis heeft de stedenband een stabiele positie verworven binnen de gemeentelijke organisatie. Ook het feit dat hij altijd werkzaam is geweest binnen het sociaal domein (verslavingszorg, hulpverlening) heeft daaraan bijgedragen. Zo zijn er meerdere projecten met een sociale grondslag geweest: jeugdhulpverlening, huiselijk geweld (samen met de politie), alcohol-en-drugspreventie onder jongeren, pleeggezinnen … In zijn tijd zijn ook de uitwisselingen met het Willem Lodewijk Gymnasium, het Praedinius Gymnasium en het Beatrix Kinderziekenhuis tot stand gekomen, net als de ondersteuning van het dagbestedingscentrum Nadjezda in Moermansk – samenwerkingen die nog tot op de dag van vandaag voortduren. Hans was een van de ambassadeurs van de Stedenband Groningen-Moermansk.

 

Hans was een fijn mens, we zijn blij hem te hebben gekend en met hem te hebben mogen werken. Veel te vroeg moeten we afscheid nemen – we missen hem nu al. Ook in Moermansk wordt zijn overlijden zeer betreurd.

 

Wij wensen zijn partner, familie en vrienden veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

 

Namens bestuur, coördinator en vrijwilligers Stedenband Groningen-Moermansk

 

Marjo van Dijken, voorzitter

« Nieuwsoverzicht

Stichting Stedenband Groningen-Moermansk © 2024 |
Colofon & Disclaimer |